KLACHTENREGELING

Heeft u klachten over het accountantskantoor geef dit dat aan bij A.R. van Pomp AA via aart@vanpomp.nl. Het streven is er altijd om onderling direct tot een oplossing te komen. Wilt u om bepaalde redenen uw klacht niet bij mij zelf indienen dan kunt u de klacht aan de Klachtencommissie van de NBA (Nederlandse Beroepsorganisatie van Accountants) voorleggen. Voor de procedure hierover verwijs ik u naar de website van de NBA (www.nba.nl).